Koło Łowieckie Ryś Żary
Koło Łowiecki Ryś Żary
     
 

 

 
     
 
KALENDARZ POLOWAŃ
Kalendarz polowań po zmianach jak w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 1 sierpnia 2017 r.


Łosie (objęte ochroną)

byki, klępy, łoszaki

-    -    -

Jelenie szlachetne

byki

19.08 - 28.02

łanie

01.09 - 15.01

cielęta

01.09 - 28.02

Jelenie sika

byki, łanie, cielęta

30.09 - 15.01

Daniele

byki

01.09 - 28.02

łanie

01.09 - 15.01

cielęta

01.09 - 28.02

Sarny

kozły

11.05 - 01.10

kozy, koźlęta

30.09 - 15.01

Dziki

cały rok

Muflony

tryki

30.09 - 28.02

owce, jagnięta

30.09 - 15.01

Borsuki

01.09 - 30.11

Borsuki

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

cały rok

Tchórze, kuny (leśne i domowe)

01.09 - 02.04

Tchórze, kuny (leśne i domowe)

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

cały rok

Lisy

01.06 - 02.04

Lisy

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą

cały rok

Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze

cały rok

Piżmaki

 

11.08 - 15.04

rybackie obręby hod.

cały rok

Zające szaraki
i dzikie króliki

odstrzał

01.11 - 01.01

odłowy

01.11 - 15.01

Bażanty

koguty

30.09 - 28.02

kury - w OHZ z hod.

30.09 - 31.01

Kuropatwy

odstrzał

09.09 - 22.10

odłowy

09.09 - 15.01

Kaczki - krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice

15.08 - 21.12

Gęsi: zbożowe, białoczelne

4 woj. zachodnie *

01.09 - 31.01

pozostałe woj.

01.09 - 21.12

Gęsi: gęgawy

4 woj. zachodnie *

01.09 - 15.01

pozostałe woj.

01.09 - 21.12

Łyski

15.08 - 21.12

Gołębie grzywacze

15.08 - 30.11

Słonki

01.09 - 21.12

Jarząbki

01.09 - 30.11

Szakale złociste - obowiązuje od 1.03.2019.

01.08 - 28.02

Szakale złociste - obowiązuje od 1.03.2019.

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą

cały rok

* dotyczy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego