Koło Łowieckie Ryś Żary
Koło Łowiecki Ryś Żary
     
   
     
 
KOMUNIKATY SEZON 2019/20

03.02.2020

Koledzy zamieszczamy poniżej najnowsze Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego, dotyczące realziacji odstrzału sanitarnego na obszarach strefy żółtej i czerwonej, oraz podpisaną przez Prezydenta RP Ustawę z dnia 20.12.2019 o zmienie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt.

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31.01.2020 - TUTAJ

Ustawa z dnia 20.12.2019 - TUTAJ03.01.2020

Koledzy TUTAJ do pobrania Zasady wykonywania sanitarnego, indywidualnego ostrzału dzików w strefie skażonej /czerwonej/ przez wirus ASF na terenie województwa lubuskiego .
(część II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE – obszar objęty ograniczeniami)27.12.2019

Koledzy w dniu 27.12 w Starostwie Powiatowym Żary odbyło się spotkanie PZZK w sprawie poszukiwań padniętych dzików.
Przyjęto następujące ustalenia:

- Koło uczestniczy w poszukiwaniach przez dwa dni.

1. 28.12. na południowym skraju łowiska od Żar do Marszowa wzdłuż  drogi nr 12 Rewiry: 10B; 17; 18A;
- ilość osób 6-8.
Zbiórka 28.12 godz. 8.45 Kunice OSP. ul. Strażacka 4

2. 29.12. północny skraj łowiska rewiry: 4B; 5; 6AB; 7: 30; 29AB;
- ilość osób 20-24 i więcej.
Zbiórka 29.12. godz. 8.45; Bieniów ul. Górna 2b.

Osoby poszukujące - dorośli. ubezpieczeni.
  
Koordynacja - nadleśnictwa, samorządy - ciepły posiłek. Dojazd własnymi pojazdami.

29.12, kandydaci i zgłoszeni obowiązkowo, wszyscy pozostali wg możliwości. Potwierdzenie udziału, przez sms do 12:00 28.12. do Łowczego.
25.11.2019 + aktualizacje 27.11.2019, 01.12.2019, 12.12.2019 i 27.12.2019 

Koledzy, w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1952 z dnia 25.11.2019 r. dotyczącą zmiany granic stref ASF w okręgu PZŁ Zielona Góra, Zarząd KŁ Ryś przekazuje Kolegom zestaw niezbędnych informacji i komunikatów w tej sprawie.
/Komunikaty i materiały w poniższych linkach/


--> Decyzja wykonawcza UE (informacje ogólne) TUTAJ

--> Decyzja wykonawcza UE (pełna treść) TUTAJ

--> Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach (strony 1-4) 1  2   3   4

--> Zasady działania Kół Łowieckich i Myśliwych (ZO PZŁ) TUTAJ

--> Mapa aktualnych stref ASF w polsce (mapa interaktywna) TUTAJ

--> Kompenium niezbędnej wiedzy  ASF (Gł. Insp. Weterynarii) TUTAJ

--> ASF Bioasekuracja FILM instruktarzowy (Lasy Państwowe) TUTAJ

--> Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie ASF  (poz. 3013) TUTAJ

-->  12.12.2019 Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie ASF  (aktualizacja) TUTAJ

--> 10.12.2019 Obwieszczenie Wojewody Lubiskiego z dnia 10.12.2019 TUTAJ

--> Dane dotyczące występownia ASF w Polsce TUTAJ --> Tabela  TUTAJ

-->  12.12.2019 ZO PZŁ w związku z ASF zobowiązuje Zarządy KŁ do: TUTAJ

--> Zasady obowiązujące w poszczególnych strefach ASF  (B, Ż, C)

BIAŁA


ŻÓŁTA


CZERWONASytaucja związana z ASF jest dynamiczna. Poza informacjami powyżej, nalezy na bieżąco minotorować  strony interneowe ZO PZŁ oraz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w Żarach i Żaganiu.


/Zarząd Koła/

!!!UWAGA - NOWE ROZPORZĄDZENIE!!!


09.10.2019
Do pobrania poniżej Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 zmianiające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Rozporządzenie obowiązuje z dniem wydania.

POBIERZ31.03.2019

Informacje o szkoleniach w Czempiniu.

1. Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na szkolenie z zakresu oceny wieku
zwierzyny przed i po odstrzale, selekcji osobniczej, wstępnej wyceny medalowej
trofeów zwierzyny płowej i czarnej oraz czaszek i skór drapieżników
31.05-02.06.2019

SZCZEGÓŁY TUTAJ

2. Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza szkolenie
z zakresu wabienia jeleni, rogaczy i lisów
19-21.07.2019r.

SZCZEGÓŁY TUTAJ
07.12.2018
CAŁKOWITY ZAKAZ DOKARMIANIA DZIKÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Koledzy zgodnie z zapisami w załączonym dokumencie: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.11.2018,wprowadza się całkowity zakaz dokarmoania dzików na terenie całego kraju. Zakaz obowiązuje do odwołania.
02.11.2018

ASF - NOWE ZASADY BIOASEKURACJI

Koledzy w załączonym dokumencie - do pobrania poniżej znajdują się wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez mysliwych w  czasie polowania oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF (obszar ochronny, obszar objęty ograniczeniami oraz obszar zagrożony)  oraz na terenie Polski, poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF.
Oznacza to, że każdy z nas - mysliwych ma obowiązek postępowania jak w załączeniu.
13.10.2018

W związku z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego RODO, informację o prowadzących poszczeólne polowania zbiorowe Członkowie Koła otrzymają poprzez SMS i/lub e-mail (dla zweryfikowanych adresów pocztowych)01.10.2018

Sezon łowiecki 2018/19 rozpoczynamy Wielkimi łowami w Puszczy Żagańskiej 13-14.10.2018. Chętnych zapraszamy do zapisów.

POLOWANIE WIGILIJNE 2017Koleżanki, Koledzy. Zarząd Koła zaprasza Członków naszego Koła na coroczne Polowanie Wigilijne aby podsumować mijający rok, podzielić sie opłatkiem między sobą oraz ze zwierzyną, jak równiez wspólnie zapolować.
Początek polowania w dniu 16.12.2017 w Olszyńcu o godz 07:30 (odprawa); polujemy do godziny 13:00.
O godzinie 15:00 spotkanie opłatkowe wraz z Rodzinami z udziałem Kapelana.
Dla biorących udział w polowaniu nagrody okolicznościowe i wspaniała atmosfera.
Uczestnictwo wraz z Członkami Rodziny nalezy zgłaszać do Sekretzra Koła telefonicznie lub przez SMS.


logo pzl


05.12.2017
ROCZNA SKŁADKA NA PZŁ 2018

Zgodnie z uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 05.09.2017 informujemy, że wysokość składki członkowskiej na rok 2018 nie uległa zmianie i wynosi:

357zł składka pełna (w tym ubezpieczenie w kwocie 37zł)
197zł składka ulgowa (w tym ubezpieczenie w kwocie 37zł)


Należność należy wpłacać na rachunek bankowy Koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2017r.

02.10.2017
UWAGA!!! Rozpoczął się sezon zasiewów zbóż ozimych. W rewirach przydzielonych do ochrony przed szkodami w uprawach należy zrobić rozeznanie w tym zakresie. Ewentualne potrzeby środków do ochrony upraw należy zgłaszać do Gospodarza Łowiska.
Darz Bór! /Sekretarz Koła/
21.09.2017

W DNIU 24.09.2017 godz. 09:45 w STANICY W OLSZYŃCU ODBEDZIE SIĘ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 
CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO RYŚ w ŻARACH06.09.2017Koledzy w dniach 14-15.10.2017 mają miejscie "IV Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej 2017", nasze Koło jak co roku zadeklarowało uczestnictwo w przedsięwzięciu.

Zapraszamy do zapisów. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać NIEZWŁOCZNIE do Łowczego Koła - do dnia 09.09.2017, wpłata (60zł za uczestnika ) do dnia 11.09.2017 - na konto Koła. Członkowie Koła mogą zaprosić gości (60zł za uczestnika).

Plan IV Wielkich Łowów w Puszczy Żagańskiej dostępny TUTAJ.


12.08.2017
Koledzy w dniu 13.08.2017 od godziny 16:00 do 16:30, na stanicy w Olszyńcu dopisywane będą rogacze do odstrzałów, Termin rezerwowy to 18.08.2017 od godz. 18:00 do 18:30.

Darz Bór! /Sekretarz Koła/


03.08.2017JUŻ NIEBAWEM ODBĘDZIE SIĘ
POLOWANIE O NAGRODĘ
"ZŁOTEGO ROGACZA" i "CZARNEGO ZWIERZA"
11.08.2017 -12.08.2017

Koledzy przedstawiamy Wam w skrócie plan naszego wydarzenia.

Polowanie rozpoczynamy  w dniu 11.08.2017 o godz. 16:30 w Olszyńcu:
16:30-17:30 - wydanie odtrzałów, wspólna kawka, herbatka, ciasto etc
17:30 - oficjalne rozpoczęcie polowania o Złotego Rogacza i Czarnego Zwierza
17:30-18:00 - odprawa i sprawy organizacyjne
18:00 - rozjazd myśliwych w rewiry

 Drugi dzień polowania Złotego Rogacza i Czarnego Zwierza 12.08.2017
08:00-08:30 - powrót myśliwych z rewirów
08:30-09:00 - pokot i uroczystość uhonorowania zwycięzców
09:45-..... :) - wspólne biesiadowanie

Do zobaczenia i Darz Bór!
Zarząd KŁ Ryś w Żarach


19.07.2017

Koledzy. Zarząd Koła organizuje spotkanie członków koła w sobotę 22.07. Godz. 09.00, celem uporządkowania dzierżawionego terenu stanicy. W planie: przeniesienie szlabanów wjazdowych, oczyszczenie terenu z krzaków i zarośli  oraz odtworzenie granic dzierżawy. Potrzebne: łopaty, piły, duże sekatory i wykaszarki. Jednocześnie wszyscy członkowie będą mogli wybrać sobie przygotowane przez gospodarza łowiska: rodzaj, termin i miejsce wykonywania prac, na odpracowanie opłaty za zagospodarowanie łowiska, za 17/18 r. Na zakończenie Grill i kiełbaski.


Darz Bór. Sekretarz Koła


19.07.2017

Zaakceptowany przez Zarząd KŁ Ryś
HARMONOGRAM WYDAWANIA ODSTRZAŁÓW NA SEZON ŁOWIECKI 2017/2018
Lp. Miesiąc Termin wydawania
Zasadniczy Rezerwowy
1 Lipiec 06.07.2017 03.08.2017
2 Październik 05.10.2017 09.11.2017
3 Styczeń 04.01.2018 01.02.2018

W uzasadnionych przypadkach,  istnieje możliwość wypisania odstrzału, po telefonicznym uzgodnieniu czasu i miejsca z Łowczym  Koła.

Dodatkowo dla selekcjonerów, oddzielnie na polowanie Złoty Rogacz, odstrzał na rogacza na dzień 11 i 12.08.2017r.

Sporządził Łowczy Koła P.Węgier13.07.2017
W związku z komunikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku dotyczącego afrykańskiego pomoru świń (ASF) zamieszczamy poniżej materiały dostarczone wraz z komunikatem. Prosimy mysliwych o zaposnanie się z załącznikami.
(kliknij w miniaturkę grafiki aby otworzyć duży format).

Zarząd KŁ Ryś06.07.2017


ZARZĄD KŁ RYŚ w Żarach ZAPRASZA CZŁONKÓW KOŁA NA
POLOWANIE O NAGRODĘ
"ZŁOTEGO ROGACZA" i "CZARNEGO ZWIERZA"
11.08.2017 -12.08.2017

Zapisy do Łowczego Koła do dnia 24.07.2017 - płatności na konto Koła do dnia 27.07.2017.

Polowanie rozpocznie się w dniu 11.08.2017 o godz. 17:30 w Olszyńcu i zakonczy w dniu 12.08.2017 o godz. 08:30 w Olszyńcu.

Odpłatność - 60zł myśliwi z Koła; 100zł goście

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE NIEBAWEM


14.06.2017

OGRANICZENIE SZKÓD ŁOWIECKICH
Koledzy, w dniach 17.06. oraz 21.06. o godzinie 17.00, w stanicy Olszyniec, Zarząd Koła dokona przydziału poszczególnym myśliwym, uprawy rolne w  wybranych rewirach  do  ochrony przed powstawaniem szkód łowieckich.
Każdy członek koła będzie miał możliwość osobistego lub telefonicznego wyboru dla siebie miejsca i dobrać sobie pozostałych myśliwych do grupy „pilnującej uprawy”.
W przypadku braku chętnych do zgłoszenia swoich propozycji, (gdzie i z kim) Zarząd koła dokona tego podziału obligatoryjnie wyznaczając, rejony szkód, rewiry i imiennie myśliwych do ochrony wyznaczonych upraw. 
Bezpośrednim organizatorem i wykonawcą tego zadania z ramienia Zarządu Koła jest Gospodarz Łowiska.


Darz Bór /Sekretarz Koła/
 
12.06.2017
!!!AKTUALIZACJA!!!
PRZEDŁUŻONO ZGŁOSZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA
DO DNIA 18.06.2017
ODPOWIEDŹ DO SEKRETARZA KOŁA NA NUMER Z KTÓREGO KOLEDZY OTRZYMALI SMS
TERMIN PŁATNOŚCI BEZ ZMIAN.


WSTĘPNY PLAN WYJAZDU NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z KŁ CIETRZEW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.06.2017 W BOGUMIŁOWIE.

1. Wyjazd autokaru (miejsca zbiórki do ustalenia) - godz. 14:30
2. Powitanie przez Gospodarzy (Bogumiłów) - godz. 15:15
3. Rozpoczęcie meczu młodzików (dzieci) - godz. 15:20 (2x 10/15 min)
4. Rozpoczęcie meczu Seniorów - godz. 16:00
5. Spotkanie pomeczowe - godz. 18:00
- równocześnie zabawy i atrakcje towarzyszące dla dzieci (prezentacja ciekawych zwierząt, zawody i konkursy, quady i inne /w trakcie uzgadniania/)
6. Biesiada myśliwska, orkierstra, atrakcje (Janików) - godz. 20:00
7. Możliwość powrotu autokaru osób z dziećmi - godz. do ustalenia
8. Powrót autokaru - godz. ??? :)

WPISOWE: 50zł/os
TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO ŁOWCZEGO KOŁA (podanie liczby osób, rezerwacja miejsc w autokarze etc): do 18.06.2017
WPŁATY: do 19.06.2017 do SKARBNIKA KOŁA

Podane terminy sa ostateczne.

ZAPRASZAMY
(na zachetę zdjęcia z pikniku 2015 TUTAJ)

                                                                        Zarządy Kół Łowieckich
                                                                                Ryś i Cietrzew
16.05.2017.
Koledzy, w dniu 18.05.2017 o godz. 13:00 na Cmentarzu w Żarach odbędzie sie pogrzeb naszego Kolegi Wiktora Makowskiego. O godz. 12:30 wystawienie Ciała. Asysta honorowa i Poczet sztandarowy w mundurach.


26.07.2016
Koledzy, w dniach 15-16.10.2016r. odbędzie się kolejne polowanie z cyklu "Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej". Koszt wzięcia udziału w imprezie to 60pln, które należy wpłacać na konto koła do 20.08.2016, a chęć uczestnictwa należy niezwłocznie zgłaszać via SMS do Prezesa KŁ RYŚ.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.01.06.2016
Koledzy w dniu 25.06.2016 odbędzie się MECZ PIŁKI NOŻNEJ pomiedzy KŁ Cietrzew i KŁ Ryś. Po meczu spotkanie okolicznościowe.
Obecność reprezentacji Koła OBOWIĄZKOWA!
Zapisy chętnych do uczestnictwa w spotkaniu do 11.06.2016 u Łowczego KŁ Ryś.


W Galerii zdjęcia z ubiegłorocznego meczu - zachęcamy i zapraszamy!

W DNIU 31.01.2016 ODBĘDZIE SIĘ
DODATKOWE POLOWANIE ZBIOROWE
ZBIÓRKA OLSZYNIEC godz. 08:00
16.11.2015
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU POLOWANIA ZBIOROWEGO KŁ "RYŚ" W ŻARACH. POLOWANIE PLANOWANE NA DZIEŃ 28.11.2015 PRZENIESIONE NA 29.11.201529.10.2015
UWAGA!!! W DNIU 31.10.2015 ODBĘDZIE SIĘ DODATKOWE POLOWNAIE ZBIOROWE KŁ "RYŚ" W ŻARACH. ZBIÓRKA W OLSZYŃCU GODZ.  08:0027.10.2015
Koledzy w związku z planowaną wymianą legitymacji PZŁ prosimy o przesłanie na adres koła aktualnych zdjęć (zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego) do zdjęć prosimy dołączyć aktualne dane adresowe - dotyczy mysliwych macierzystych.

Zarząd KŁ "Ryś"


08.10.2015
Koledzy. W dziale GALERIA został utworzony stały link (który zastąpił dotychczasową Galerię Archiwalną) do GALERII ZDJĘĆ CZŁONKÓW KŁ "RYŚ" w ŻARACH. Docelowo każdy Członek naszego Koła może mieć pod tym linkiem SWOJĄ WŁASNĄ, imienną galerię zdjęć związanych z Łowiectwem.
Warunkiem funkcjonowania galerii jest nadsyłanie poisanych zdjęć (imię nazwisko, opis zdjęcia + zdjęcie, lub cały pakiet zdjęć) na adres e-mail naszego koła: rys.zary@gmail.com

CZEKAMY I ZACHĘCAMY DO WSPÓŁTWORZENIA TEJ GALERII


29.09.2015
Koledzy . Z dniem dzisiejszym została ukończona konfiguracja nowego serwera i nowej domeny strony naszego koła łowieckiego, która od dzisiaj zmienia na stałe adres na:
WWW.RYSZARY.PL

Stronie została przywrócona pełna funkcjonalność i możliwość biezącej aktualizacji.20.04.2015
W dniu 26.04.2015 odbędzie sie WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO "RYŚ".


STANICA OLSZYNIEC godz. 10:00
19.10.2014
Zarząd Kół Łowieckich „RYŚ” Żary, „Bóbr” Żagań i „GRZYWACZ”
Brzeźnica

ZAPRASZA NA HUBERTUSA W KSIĘSTWIE ŻAGAŃSKIM 15.11.2014

Uroczystość rozpocznie Msza Św. Hubertowska, w Garnizonowym Kościele w
Żaganiu o godz. 17.30, koncelebrowana przez  księży myśliwych.
Dalsza część uroczystości – Bal Myśliwski dla Zaproszonych Gości, odbędzie się w Klubie
Garnizonowym w Żaganiu o godz. 19.00.


15.04.2014
Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ w Żarach informuje Członków Koła o Walnym Zgromadzeniu Członków KŁ RYŚ, które odbędzie isę w dniu 27.04.2014r. o godz. 10:00 w Stanicy w Olszyńcu. Szczegółowy harmonogram obrad Członkowie Koła otrzymają za pośrednictwem poczty.


08.04.2014
Grafik dyżurów myśliwych i kandydatów Koła Łowieckiego RYŚ (10.04.2014- 09.05.2014r.) do ochrony pól przed szkodami łowieckimki , oraz przydział poszczególnych rewirów łowiska grupom myśliwych i kandydatów do ochrony i monitorowania szkód łowieckich.Aby otworzyć kliknij
TUTAJ


03.12.2013

Na stornie w dziale Plan Polowań umieszczono zmiany do Planu Polowań Zbiorowych na sezon 2013/2014.16.09.2013


ZARZĄD KŁ RYŚ w Żarach ZAPRASZA CZŁONKÓW KOŁA NA
POLOWANIE O NAGRODĘ
"ZŁOTEGO ROGACZA" i "CZARNEGO DZIKA"
27.09.2013-28.09.2013

Koledzy. W dniach 27.09-28.09.2013, w związku z zagrożeniem nie wykonania planu pozyskania saren-rogaczy, Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ w Żarach organizuje polowanie indywidualne o nagrodę "Złotego rogacza" i "Czarnego Dzika".
Polowanie organizowane jest dla Członków KŁ RYŚ w Żarach, posiadających uprawnienia selekcjonerskie, oraz zaproszonych gości (każdy myśliwy - Członek KŁ RYŚ w Żarach, posiadający uprawnienia selekcjonerskie, może zaprosić jednego gościa z uprawnieniami selekcjonerskimi).
Dodatkowo, dla Członków KŁ RYŚ w Żarach, nie posiadających uprawenień selekcjonerkich, w tym samym czasie odbywa się polowanie indywidualne o nagrodę "Czarnego Dzika" (bez zaproszonych gości).

Sprawy organizacyjne:
Polowanie odbywa się w dniach: 27.09.2013 - wyjście popołudniowe, oraz 28.09.2013 - wyjście poranne.

Zbiórka w dniu 27.09.2013 godz. 17:00 w Stanicy Olszyniec. Zakończenie polowania, wraz z poczęstunkiem, odbędzie się w dniu 28.09.2013 ok. godz. 10:00.

Chętni proszeni są o zgłaszanie swojego udziału (oraz zaproszonych gości) do dnia 22.09.2013 do Kolegi Sekretarza, Łowczego lub Prezesa KŁ Ryś w Żarach. (Kontakt z Łowczym, z powodu wyjazdu do dnia 22.09.2013 wyłącznie poprzez SMS).

Darz Bór.

14.09.2013  AKTUALIZACJA GRAFIKU DYŻURÓW

Grafik dyżurów myśliwych i kandydatów Koła Łowieckiego RYŚ (14.09.-13.10.2013r.) do ochrony pól przed szkodami łowieckimki , oraz przydział poszczególnych rewirów łowiska grupom myśliwych i kandydatów do ochrony i monitorowania szkód łowieckich.


Aby otworzyć kliknij
TUTAJ
13.09.2013
UWAGA! Zgodnie z § 55 Statustu PZŁ, Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ w Żarach, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 29.09.2013r. (niedziela) o godz. 10:00 w Stanicy Myśliwskiej w Olszyńcu.

18.07.2013  AKTUALIZACJA GRAFIKU DYŻURÓW

Grafik dyżurów myśliwych i kandydatów Koła Łowieckiego RYŚ (16.07.-13.09.2013r.) do ochrony pól przed szkodami łowieckimki , oraz przydział poszczególnych rewirów łowiska grupom myśliwych i kandydatów do ochrony i monitorowania szkód łowieckich.


Aby otworzyć kliknij
TUTAJ

12.05.2013
SZANOWNI KOLEDZY !

W załączeniu przesyłam do wykorzystania obowiązujący druk oświadczenia myśliwego o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonej zwierzyny.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. druk wypełnia się w 3 egzemplarzach.
1) pierwszy dołącza się  do tuszy odstrzelonego zwierzęcia zdanego do punktu skupu w celu przeprowadzenia badania i oceny mięsa przez urzędowego lekarza weterynarii w zakładzie przetwórstwa dziczyzny;
2) druki przekazuje się niezwłocznie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce odstrzelenia zwierzęcia;
3) trzeci pozostawia się w dokumentacji właściwego koła łowieckiego.

Łączę pozdrowienia i życzę udanych łowów - T.D.

Aby otworzyć kliknij
TUTAJ

16.04.2013
Grafik dyżurów myśliwych i kandydatów Koła Łowieckiego RYŚ (17.04.-17.05.2013r.) do ochrony pól przed szkodami łowieckimki w rewirze nr 16, oraz przydział poszczególnych rewirów łowiska grupom myśliwych i kandydatów do ochrony i monitorowania szkód łowieckich.

Aby otworzyć kliknij
TUTAJ


Terminy prac gospodarczych na rzecz Koła Łowieckiego RYŚ w Żarach:

25.05.2013, 01.06.2013, 08.06.2013, 15.06.2013, 22.06.2013, 29.06.2013r.
Zbiórka myśliwych w wyznaczonych terminach o godz. 08:30 w Stanicy Myśliwskiej w Olszyńcu.
Udający się do wykonywania prac powinni posiadać ze sobą niezbędne narzędzia (piły, łopaty, grabie, młotki itp)W dniu 20.04.2013r. o godz. 09:00 na Strzelnicy przy ulicy Czerwonego Krzyża w Żarach odbędzie isę coroczne przystrzelenie broni.
Przystrzelenie broni co najmniej raz w roku jest obowiązkiem każdego myśliwego.


16.04.2013
UWAGA! Zgodnie z § 55 Statustu PZŁ, Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ w Żarach, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 28.04.2013r. (niedziela) o godz. 10:00 w Stanicy Myśliwskiej w Olszyńcu.


26.12.2012
Koledzy, informujemy, że w sezonie 2012/2013 odbęda się dwa dodatkowe polowania zbiorowe w dniach: 29.12.2012 i 12.01.2013.


17.12.2012
Informujemy, że z dniem 17.12.2012 wykonano w 100% plan pozyskania na SARNY.
ZAKAZ ODSTRZAŁU!!!


01.10.2012
Informujemy, że w dniu 04.11.2012r. w Przewozie odbędzie się tradycyjna Msza Hubertowska, która celebrowana będzie przez Biskupa Edwarda Janiaka. 
We mszy weźmie udział Poczet Sztandarowy naszego Koła Łowieckiego.
Zapraszamy Kolegów Myśliwych do udziału w Mszy.


01.10.2012
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego "Ryś" w Żarach ogłoszono informację , że istnieje pomysł zorganizaowania przez Koło Łowieckie "Cietrzew" Balu Myśliwskiego, który planowany jest na luty 2013r (miejsce balu do ustalenia).
Dla chętnych z naszego Koła przeznaczonych będzie do 15 zaproszeń w cenie około 350pln od pary. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Zarządu Koła "Ryś" do końca listopada 2012r.

 
12.04.2012
W dniu 14.04.2012r. (sobota) w rewirze nr.14 odbędą się prace związane z rekultywacją łąki należącej do Koła. Zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w stanicy Olszyniec z odpowiednimi narzędziami (pilarki, siekiery, wykaszarki z tarczą do zarośli).
Przewidywalny czas pracy do godz.15.00

DARZ BÓR!09.11.2011

logo pzl

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuje, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr. 20/2011 z dn. 6 września 2011r., wysokość składki członkowskiej na 2012r. wynosi :

a) składka normalna - 300 zł ( w tym ubezpieczenie -31 zł)
b) składka ulgowa - 165 zł ( w tym ubezpieczenie 31 zł )
 
Zobowiązujemy członków Koła Ryś do uiszczenia składki w terminie do 20.12.2011r. bezpośrednio u Skarbnika koła, bądź przelewem na konto:

23 1090 2561 0000 0006 4200 0537

                                                                                                      DARZ BÓR!

                                                                                                  w imieniu ZARZĄDU

                                                                                              Janusz Remiszewski
                                                                                                      vice Prezes