Koło Łowieckie Ryś Żary
Koło Łowiecki Ryś Żary
     
   
     
 

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH
DOSTEPNY W EKEP
(ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻCE POLOWAŃ) 
Uwaga: Terminy polowań mogą ulec zmianie z chwilą nałożenia się polowań dewizowych.
Terminy polowań dewizowych zostaną podane po ich ustaleniu z biurami polowań.